مشخصات فردی

نام : افشین

نام خانوادگی : اشجع اردلان

متولد: 28/06/1348

محل صدور: سقز

شماره شناسنامه : 265

کد ملی : 3761943539