نمایش ۲۳۵ تا ۲۵۲ مورد از کل ۵۵۱ مورد.

رویا رنجینه خجسته

دکترای تخصصی
شیمی معدنی
نیره

نیره زبرجدی

دکتری
معارف اسلامی

محمد زرنگار

کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی
محمد زرنگار کارشناسی ارشد
- مدیریت بازرگانی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/zarnegar/fa

زهره زعفرانی

دکتری
مترجمی انگلیسی
مژگان

مژگان زعیم دار

دکتری
مهندسی محیط زیست
یولیا

یولیا زوتووا

کارشناسی ارشد
مترجمی روسی
یولیا زوتووا کارشناسی ارشد
- مترجمی روسی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/zotova/fa

محمدرضا سازگار

دکتری
علوم و فناوری نانو - نانو شیمی
محمدرضا سازگار دکتری
- علوم و فناوری نانو - نانو شیمی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/sazgar/fa

نوشین

نوشین سجادی

دکتری
مهندسی محیط زیست