نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۵۵۴ مورد.

فاطمه ابراهیمی بزاز

Assistant Professor

مترجمی انگلیسی

مجید ابردری

مربی

هیدروگرافی

مریم

مریم ابن تراب

استاد

فقه و مبانی حقوق

منظربانو اثنی عشری اصفهانی

Associate Professor

شیمی دریا

پروین احسانی نمین

Assistant Professor

شیمی دریا

فاطمه احمدبیگی

مربی

علوم تجربی معلمان

محمد مهدی

محمد مهدی احمدی

Assistant Professor

حسابداری

نیوشا احمدی

مربی

ادبیات انگلیسی

مسعود احمدی افزادی

مربی

الهیات

سیاوش احمدی چهره برق

Assistant Professor

ریاضی

منا

منا احمدی راد

Assistant Professor

مهندسی صنایع

سید جلال

سید جلال اخلاقی

مربی

معارف اسلامی

عباس اخوان سپهی

Associate Professor

میکروبیولوژی

افسانه ادریسی

Assistant Professor

گروه علوم اجتماعی

عبدالرضا ادهمی

Assistant Professor

علوم اجتماعی

بهروز

بهروز ادیب

Assistant Professor

شیمی دریا

صدیقه

صدیقه اربابیان

Associate Professor

زیست شناسی

سعید ارجمند

مربی

مهندسی معماری