نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۵۵۴ مورد.

سودابه ارشادی منش

مربی

علوم اجتماعی

عباس ارغان

Assistant Professor

جغرافیا انسانی - روستایی

فروزان

فروزان ارکیان

Assistant Professor

هواشناسی

علی ارومیه ای

استاد

زمین شناسی

پروین اژدری

Assistant Professor

آمار

محمد رضا اسپهبد

Associate Professor

زمین شناسی

شروین اسدزاده

Assistant Professor

مهندسی صنایع

مجید

مجید اسدی شهمیرزادی

مربی

مهندسی کامپیوتر

ابراهیم اسرافیلیان

استاد

ریاضی

شمیلا

شمیلا اسلامبولچی

مربی

زیست شناسی

غلامرضا اسلامپور کرهرود

استاد

شیمی دریا

زهرا

زهرا اسلامی فرد

مربی

معارف اسلامی

اکبر

اکبر اسماعیلی

استاد

مهندسی شیمی

حمید

حمید اسماعیلی

Assistant Professor

مهندسی صنایع

آریا

آریا اشجع اردلان

Associate Professor

بیولوژی دریا

افشین اشجع اردلان

Assistant Professor

زمین شناسی

فاطمه اشرفی

مربی

میکروبیولوژی