نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۵۵۰ مورد.

رکسانا امین زاده

استادیار

مترجمی انگلیسی

عظیم

عظیم امین عطائی

دانشیار

ریاضی

صدرالدین امینی

استاد

زمین شناسی

ولی اله

ولی اله انصاری

استادیار

حقوق

مهرانگیز

مهرانگیز اوحدی

دانشیار

ادبیات فارسی

ماریادلاس

ماریادلاس ایبانیز

مربی

زبان اسپانیایی

لیلا ایرانپور تهرانی

مربی

ادبیات انگلیسی

نسرین دخت باطنی پور

استادیار

مهندسی برق

محمد حسین باقرپوری ناجی

مربی

علوم اجتماعی

علیرضا

علیرضا باقری

استادیار

مهندسی کامپیوتر

احمد باقری

استاد

فقه و مبانی حقوق

مهسا بخشائی

مربی

مهندسی محیط زیست

وحید

وحید برادران

استادیار

مهندسی صنایع

محمد

محمد برمکی

مربی

شیمی آلی

اشرف السادات بزرگی

استادیار

کتابداری

مریم

مریم بنانج

استادیار

زیست شناسی

نازنین

نازنین بنی اسد

مربی

مدیریت بازرگانی

سیدرضا به آفرین

استادیار

مترجمی انگلیسی