نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۵۵۴ مورد.

رکسانا امین زاده

Assistant Professor

مترجمی انگلیسی

عظیم

عظیم امین عطائی

Associate Professor

ریاضی

صدرالدین امینی

استاد

زمین شناسی

ولی اله

ولی اله انصاری

Assistant Professor

حقوق

مهرانگیز

مهرانگیز اوحدی

Associate Professor

ادبیات فارسی

ماریادلاس

ماریادلاس ایبانیز

مربی

زبان اسپانیایی

لیلا ایرانپور تهرانی

مربی

ادبیات انگلیسی

نسرین دخت باطنی پور

Assistant Professor

مهندسی برق

محمد حسین باقرپوری ناجی

مربی

علوم اجتماعی

علیرضا

علیرضا باقری

Assistant Professor

مهندسی کامپیوتر

احمد باقری

استاد

فقه و مبانی حقوق

مهسا بخشائی

مربی

مهندسی محیط زیست

وحید

وحید برادران

Assistant Professor

مهندسی صنایع

محمد

محمد برمکی

مربی

شیمی دریا

اشرف السادات بزرگی

Assistant Professor

کتابداری

مریم

مریم بنانج

Assistant Professor

زیست شناسی

نازنین

نازنین بنی اسد

مربی

مدیریت بازرگانی

سیدرضا به آفرین

Assistant Professor

مترجمی انگلیسی