نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۵۴۶ مورد.

بهاره بهمن پور

کارشناسی ارشد
ادبیات انگلیسی
بهاره بهمن پور
مربی کارشناسی ارشد
b_bahmanpour@iau-tnb.ac.ir ادبیات انگلیسی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahmanpour/fa

سهیلا بوذری

دکتری
زمین شناسی
سهیلا بوذری
دانشیار دکتری
s_boozari@iau-tnb.ac.ir زمین شناسی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/boozari/fa

منصور بیات

دکتری
میکروبیولوژی
منصور بیات
دانشیار دکتری
- میکروبیولوژی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/bayat/fa

امیر مسعود

امیر مسعود بیدگلی

دکتری
مهندسی کامپیوتر
امیر مسعود بیدگلی
استادیار دکتری
am_bidgoli@iau-tnb.ac.ir مهندسی کامپیوتر
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/bidgoli/fa

محمد حسین

محمد حسین پاد

دکتری
شیمی آلی
محمد حسین پاد
استادیار دکتری
m_pad@iau-tnb.ac.ir شیمی آلی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/pad/fa

کیا

کیا پارسا

دکتری
مهندسی صنایع
کیا پارسا
استادیار دکتری
k_parsa@iau-tnb.ac.ir مهندسی صنایع
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/parsa/fa

هدی

هدی پاسدار

دکتری
شیمی معدنی
هدی پاسدار
دانشیار دکتری
h_pasdar@iau-tnb.ac.ir شیمی معدنی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/pasdar/fa

نشانه پاکدامن

دکتری
کتابداری
نشانه پاکدامن
استادیار دکتری
n_pakdaman@iau-tnb.ac.ir کتابداری
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/pakdaman/fa

بتول پاکزاد

دکتری
حقوق
بتول پاکزاد
استادیار دکتری
b_pakzad@iau-tnb.ac.ir حقوق
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/pakzad/fa

پرویز پاکزاد

دکتری
میکروبیولوژی
پرویز پاکزاد
استاد دکتری
p_pakzad@iau-tnb.ac.ir میکروبیولوژی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/parviz-pakzad/fa

رضا

رضا پرتوی زاده بنام

دکتری
الهیات
رضا پرتوی زاده بنام
استادیار دکتری
r_partovi@iau-tnb.ac.ir الهیات
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/partovizadeh-benam/fa

بهرام

بهرام پروین

دکتری
ادبیات فارسی
بهرام پروین
استادیار دکتری
b_parvin@iau-tnb.ac.ir ادبیات فارسی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/parvin/fa

ناصر پروین

دکتری
معارف اسلامی
ناصر پروین
مربی دکتری
n_parvin@iau-tnb.ac.ir معارف اسلامی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/naser-parvin/fa

محسن

محسن پورکرمانی

دکتری
زمین شناسی
محسن پورکرمانی
استاد دکتری
m_pourkermani@iau-tnb.ac.ir زمین شناسی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/pourkermani/fa

پرستو پوروحیدی

دکتری
معماری
پرستو پوروحیدی
استادیار دکتری
parastoo.pourvahidi@gmail.com معماری
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/pourvahidi/fa

حمید پوریوسفی

دکتری
علوم اجتماعی
حمید پوریوسفی
دانشیار دکتری
h_pouryousefi@iau-tnb.ac.ir علوم اجتماعی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/pouryousefi/fa

مژگان پویا

دکتری
زبان اسپانیایی
مژگان پویا
مربی دکتری
m_poya@iau-tnb.ac.ir زبان اسپانیایی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/pouya/fa

مریم

مریم پیوندی

دکتری
زیست شناسی
مریم پیوندی
دانشیار دکتری
m_peyvandi@iau-tnb.ac.ir زیست شناسی
-

http://ziyaei-ghafouri.faculty.iau-tnb.ac.ir/peyvandi/fa