نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۵۵۰ مورد.
سرورالسادات

سرورالسادات جواهریان

استادیار

ادبیات انگلیسی

سیدعلی

سیدعلی جوزی

استاد

مهندسی محیط زیست

علیرضا

علیرضا جیرسرائی

استادیار

مهندسی شیمی

شهره چاوشیان

مربی

ادبیات انگلیسی

فیروزه چلبیان

دانشیار

زیست شناسی

علی اکبر چهارمحالی

استادیار

حسابداری

منصوره

منصوره چیذری

مربی

معارف اسلامی

مریم حاجی عبدالباقی

استادیار

علوم قرآن و حدیث

نازیلا

نازیلا حاجی یوا

استادیار

مترجمی روسی

علی

علی حاجیها

استادیار

مدیریت صنعتی

صالح

صالح حافظ قرآنی

مربی

مهندسی کامپیوتر

یداله حبیبی

مربی

الهیات

رخشاد

رخشاد حجازی

مربی

مهندسی محیط زیست

شایسته حسام فر

مربی

تربیت بدنی

محمد حسین

محمد حسین حسن زاده نیری

استادیار

ادبیات فارسی

حجت اله حسن لاریجانی

استادیار

کتابداری

نرگس حسن مرادی

دانشیار

مدیریت بازرگانی

محمد

محمد حسنی

استادیار

حسابداری