مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱تحليل ساختارى و تفسير محيط رسوبى مجموع دگرگونى گرگانپورکرمانی محسن, مجید شاه پسندزادهدوازدهمین گردهمایی علوم زمین(تنظیم نشده)
۲بررسى ارتباط كانه‏زايى و تكتونيك در شمال شرق پاريز (شمال شرق سيرجان)پورکرمانی محسن, حسین تقی زاده زانوقی و احمد خاکزادگردهمایی علاقمندان کانسارهای ایران(تنظیم نشده)
۳تحليل ساختارى گسل حلب (حاشيه باخترى استان زنجان)پورکرمانی محسن, مهران آرینهفدهمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین ‏شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)
۴پژوهش‏هاى زمين‏ ساخت پوياى تاقديسپورکرمانی محسن, پیمان نواب پورهفدهمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‏ شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)
۵جغرافياى ديرين و دياستروفيسم سنوزوئيك در چهارگوش تكابپورکرمانی محسن, آرین مهرانهیجدهمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‏ شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)
۶بررسى ساختمان‏هاى بزرگ مقياس مجموعه دگرگونى سورسات (شاهين‏دژ)پورکرمانی محسن, عباس قاسمیهیجدهمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‏ شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)
۷برآورد موقعيت تنش‏هاى اصلى محلى بر اساس ويژگى‏هاى ديناميكى گسلش در بخش جنوب خاورى چهارگوش تكابپورکرمانی محسن, آرین مهرانهمایش انجمن زمین‏شناسی ایران(تنظیم نشده)
۸، تحليل ساختارى و لرزه زمين‏ساخت منطقه سهل‏آباد (جنوب شرق بيرجند)پورکرمانی محسن, سیدمرتضی موسویچهارمین همایش انجمن ‏زمین‏ شناسی‏ایران، تبریز(تنظیم نشده)
۹ريخت زمين ‏ساخت و نو زمين‏ ساخت بخش جنوب باخترى استان زنجانپورکرمانی محسن, آرین مهراننوزدهمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین ‏شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)
۱۰تعيين جهات تنش اصلى و بُردار لغزشى چيره در محدوده كوه كى‏ نو (جنوب شرقى استان لُرستانپورکرمانی محسن, بابک خردمند ، بهرام عکاشه و محسن هدایتینوزدهمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‏ شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)
۱۱جدايش ورقه فرورو در پهنه سنندج ـ سيرجان شمالىپورکرمانی محسن, عباس قاسمینوزدهمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‏ شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)
۱۲بررسى زمين‏شناسى ساختمانى و ارائه الگوى ساختارى در منطقه سهل‏ آباد (جنوب شرقى بيرجند)،پورکرمانی محسن, سیدمرتضی موسوینوزدهمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‏ شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)
۱۳تعيين ضريب كيفيت (Q) براى منطقه بجنورد استان خراسانپورکرمانی محسن, نرگس افسری ، عباس مهدویانبیستمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‏ شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)
۱۴تعيين زمين‏ساخت فعال با استفاده از مورفولوژى مسير رودخانه‏ها با نگرشى ويژه بر راندگى زردكوه و تاقديس پز (جنوب شرقى استان لُرستان)پورکرمانی محسن, بابک خردمند ، محسن هدایتیبیستمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‏ شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)
۱۵بررسى فعاليت زمين‏ساختى منطقه شرق ملاير با استفاده از شاخص‏هاى زمين‏ريختىپورکرمانی محسن, منوچهر رضائیبیستمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‏شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)
۱۶برآورد پارامتر كيفيت (Q) در منطقه اردبيلپورکرمانی محسن, مرسده فامیلی ، عباس مهدویانبیستمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‏ شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)
۱۷بررسى شاخص‏هاى كمى مورفوتكتونيكى منطقه بهبهانپورکرمانی محسن, نوید دهباشیبیستمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‏ شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)
۱۸تحليل ساختارى منطقه شرق ملايرپورکرمانی محسن, منوچهر رضائیششمین همایش انجمن زمین‏شناسی ایران(تنظیم نشده)
۱۹بررسى و تحليل فعاليت‏هاى نوزمين ‏ساختى و لرزه زمين‏ ساختى در شرق و شمال شرقى بهبهانپورکرمانی محسن, نوید دهباشی و مسعود ناصحششمین همایش انجمن زمین ‏شناسی ایران(تنظیم نشده)
۲۰دياپيريسم نمك در طول سيستم گسلى منقاركپورکرمانی محسن, مهران آرین ، منوچهر قرشی و عبدالحسین احمدنیاششمین همایش انجمن زمین‏ شناسی ایران(تنظیم نشده)
نمایش 1 تا 20 مورد از کل 33 مورد.