مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱مطالعات تكتونيكى در رشته كوه‏هاى سنندج ـ سيرجان و رابطه آن با گسل زاگرسپورکرمانی محسنمجله علمی و مهندسی دانشگاه امیرکبیر
۲بحثى پيرامون ژئومورفولوژى استان سيستان و بلوچستان (چابهار)پورکرمانی محسن, محمدجعفر زمردیانفصلنامه تحقیقات جغرافیایی
۳بحثى پيرامون نقل مكان قاره‏هاپورکرمانی محسنفصلنامه تحقیقات جغرافیایی
۴پيرامون ژئومورفولوژى استان سيستان و بلوچستان (زابل)پورکرمانی محسن, محمدجعفر زمردیانفصلنامه تحقیقات جغرافیایی
۵بحثى پيرامون ژئومورفولوژى استان سيستان و بلوچستان (سراوان)پورکرمانی محسن, محمدجعفر زمردیانفصلنامه تحقیقات جغرافیایی
۶پيرامون ژئومورفولوژى استان سيستان و بلوچستان (ايرانشهر)پورکرمانی محسن, محمدجعفر زمردیانفصلنامه تحقیقات جغرافیایی
۷پيرامون ژئومورفولوژى استان سيستان و بلوچستان (خاش)پورکرمانی محسن, محمدجعفر زمردیانفصلنامه تحقیقات جغرافیایی
۸ساخت‏هاى فروريزشى ثقلى در تاقديس كوه منگشت (زاگرس)پورکرمانی محسن, مرتضی طالبیانفصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم زمین، سازمان زمین‏ شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۹مقايسه عكس‏هاى هوايى و نقشهپورکرمانی محسن, -مجله رشد آموزش زمین‏ شناسی
۱۰تعيين سن روى هم‏رفتگى و راندگى زاگرس باتوجه به انديس‏هاى مورفولوژى در منطقه اقليد ـ ده بيدپورکرمانی محسنمجموعه مقالات سمینار جغرافیایی
۱۱مختصرى درباره ژئومورفولوژى استان سيستان و بلوچستانپورکرمانی محسن, -فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، آستان قدس رضوی مشهد،
۱۲اهميت مطالعه شكاف سنگ‏ها به منظور احداث سد و اتوبانپورکرمانی محسنروزنامه اطلاعات
۱۳ويژگى‏هاى عكس‏هاى ماهواره‏اى نسبت به عكس‏هاى هوايى در مطالعات ژئومورفولوژىپورکرمانی محسن, -فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، آستان قدس رضوی مشهد
۱۴پديده‏اى از آثار فرعى آتشفشانى در نواحى اطراف جيرفتپورکرمانی محسن, محمدجعفر زمرديانفصلنامه تحقیقات جغرافیایی، آستان قدس رضوی مشهد
۱۵جديدترين نظريه در مورد پيدايش ماه، رشد جغرافياپورکرمانی محسن, -وزارت آموزش و پرورش
۱۶بحثى پيرامون ژئومورفولوژى استان سيستان و بلوچستان (زاهدان)پورکرمانی محسن, محمدجعفر زمرديانفصلنامه تحقیقات جغرافیایی، آستان قدس رضوی مشهد
۱۷آخرين نظريه در مورد تشكيل سياراتپورکرمانی محسن, -رشد جغرافیا، وزارت آموزش و پرورش
۱۸فاجعه ‏اى كه كره زمين را تهديد می ‏كردپورکرمانی محسن, -رشد جغرافیا، وزارت آموزش و پرورش
۱۹مختصرى درباره ژئومورفولوژى نهشته ‏هاى كواترنرى ناحيه تهران و حومهپورکرمانی محسن, -فصلنامه-تحقیقات جغرافیایی
۲۰حلقه ‏هاى دور سياره زحل تنها مختص اين سياره نمى‏باشدپورکرمانی محسن, -رشد جغرافیا، وزارت آموزش و پرورش
نمایش 1 تا 20 مورد از کل 33 مورد.