سرپرستی پایان نامه ها

استاد مشاور

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

1

بررسی ویژگی­های واحدهای سنگی و رسوبی کواترنر و تهیه نقشه زمین­شناسی ناحیه قزوین

ابراهیم امین­سبحانی

حسین معین وزیری

جمیل عندلیبی

18/7/75

2

بررسی رخساره­ها و محیط­های رسوبگذاری سازند قرمز بالایی در ناحیه شمال غرب ایران

یعقوب لاسمی

ابراهیم امین­سبحانی

رحیم مهاری

29/6/77

3

پالئوایکنولوژی، میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند قلّی در کوه‌های سالوک و شاهوار (جنوب غرب بجنورد و شمال شاهرود)

ابراهیم امین­سبحانی

عباس افشار حرب

محمد قویدل سیوکی

محمود برگریزان

31/6/77

4

سنگ­شناسی، محیط رسوبی، گسترش ناحیه­ای و خصوصیات مخزنی سازندهای مزدوران (خانه زو) و 2 و چمن بید، حوضه رسوبی کپه­داغ (شمال شرق ایران)

ــــ

ابراهیم امین­سبحانی

عباس افشار حرب

سیروس زرعیان

بهرام موحد

28/7/77

5

محاسبه پتانسیل جنبش گسلی (FMP) کمربند کوهزایی زاگرس و مطالعه موردی ناحیه گسلی کره­بس در باختر استان فارس

احمد زمانی

محمدرضا قیطانچی

کورس یزدجردی

26/7/80

6

بررسی آمار توزیع مکانی و زمانی پیش­لرزه­ها و پس­لرزه­های چند زلزله بزرگ در ایران

احمد زمانی

بهرام عکاشه

عبدالمجید اسدی

23/1/82

7

تحلیل ساختار پهنه سنندج ـ سیرجان در منطقه بروجن (جنوب اصفهان) با تأکید بر تغییرشکل­های شکننده

عبداله سعیدی

همایون صفایی

ــــ

عباس شاه­پسند

18/11/88

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های دکتری دکتر محسن پورکرمانی

استاد مشاور

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

8

لیتواستراتیگرافی و میکروبیواستراتیگرافی سازند آسماری در گستره ایلام

سیدحمید وزیری

محمودرضا مجیدی‌فرد

ــــ

کبری میربیک سبزواری

5/6/91

9

تحلیل ساختار زون بُرشی شمال خوی

علی سُلگی

محمد محجل کفشدوز

ــــ

حسن حاجی حسینلو

29/6/91

10

تشخیص فعالیت­های زمین­ساخت نسبی حوضه تهران ـ قم

مهران آرین

منوچهر قرشی

___

نوشین بقاء

25/11/91

11

بررسی و تحلیل الگوی ساختاری چارچوب حاجی­آباد با استفاده از دورسنجی

محمود الماسیان

ــــ

شیما رحمتی­کامل

14/11/93

12

بررسی زمین­ساختی و تحلیل چندمتغیره شکستگی­ها در راستای پایداری شیب دیواره­های بلند معادن مس تفت در استان یزد

منوچهر قرشی

ــــ

میثم مقصودی

27/11/93

13

اندازه­گیری شیب گسل قطر ـ کازرون به یکی از روش­های ژئوفیزیکی و تحلیل ساختاری گسل مذکور

محمود الماسیان

عبدالمجید اسدی

منوچهر قرشی

ثریا کشاورز دانا

28/11/93

14

بررسی پارینه لرزه­شناسی و پهنه­بندی بیشینه شتاب نیرومند زمین در سامانه گسلی آستارا

منوچهر قرشی

حمید نظری

ــــ

امیر برزگری

1/4/94

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های دکتری دکتر محسن پورکرمانی

استاد مشاور

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

15

تحلیل ریخت زمین­ساختی رابطه سیستم شکستگی و آبراهه سازند گچساران در محدوده فروبار دزفول شمالی

علی سُلگی

عباس چرچی

ــــ

اکرم کرامت

14/4/94

16

تحلیل هندسی و جنبشی ساختارهای پهنه برخوردی زاگرس در جنوب الیگودرز

سهیلا بوذری

علی یساقی

محسن پورکرمانی

احمد عزیزی

27/5/94

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های دکتری دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

1

بررسی تحولات تکتونو ماگمایی آتشفشان سهند

ــــ

هاشم امامی

حمید صدیق سنوکش

15/9/77

2

تحلیل ساختاری و زمین­ساخت فعال شرق یزد

ــــ

بهرام عکاشه

عباس مهدویان

احمد ادیب

12/11/77

3

مطالعه لرزه­خیزی، لرزه زمین­ساخت و تخمین خطر زلزله در استان یزد

ــــ

بهرام عکاشه

عباس مهدویان

حمید مهرنهاد

30/1/79

4

تحول ساختاری رشته کوه­های مکران

ــــ

یعقوب لاسمی

محمدرضا صمدیان

علی­اصغر مُریدی

10/3/79

5

تحلیل ساختار تکتونیکی ـ رسوبی و نشست­های ایران با نگرش ویژه بر فرونشست قم (منطقه قم ـ کاشان، ایران مرکزی)

ــــ

هاشم امامی

ابراهیم امین­سبحانی

سهیلا بوذری

6/7/79

6

تحلیل ساختاری سنگ­های دگرگونی جنوب شاهین­دژ

ــــ

محمدرضا قاسمی

عبداله سعیدی

عباس قاسمی

29/7/81

7

تحلیل­ساختاری و لرزه­زمین­ساخت منطقه­ قائمشهر و شمال­سوادکوه

ــــ

بهرام عکاشه

سیامک رضازاده

26/11/81

8

تحلیل ساختاری، ریخت زمین­ساختی و نوزمین ساختی گسل کوهبنان

ــــ

سیداحمد علوی

میررضا موسوی

شهباز رادفر

11/7/82

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های دکتری دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

9

تأثیر ساختاری گسل­های گرمسار، سرخه، سمنان و عطاری در مرز مناطق ساختاری البرز ـ ایران مرکزی

ــــ

منوچهر قرشی

مهران آرین

7/3/84

10

تحلیل ساختاری و تکه­بندی گسل مشاء

ــــ

منوچهر قرشی

مهدی زارع

علی سُلگی

18/4/84

11

بررسی ساختاری و لرزه زمین­ساخت منطقه خرم­آباد

ــــ

عبدالله سعیدی

عباس مهدویان

محمدعلی مفاخریان

10/11/84

12

تحلیل ساختاری در بخشی از پهنه فارس داخلی ـ ساحلی از جنوب خنج تا بندر چیرو

ــــ

سیدهاشم طباطبایی

علی­اکبر متکان

حسین معتمدی

17/2/86

13

تحلیل ساختاری منطقه فروافتادگی دزفول شمالی ـ استان خوزستان

ــــ

کاظم رنگزن

عبدالله سعیدی

عباس چرچی

2/4/86

14

ارزیابی توان حرکتی گسل­های کواترنری در چهارگوش تهران

مهران آرین

خسرو خسروتهرانی

علی سُربی

23/6/87

15

تحلیل لرزه­خیزی منطقه پلدختر و ارتباط آن با زمین لغزش سیمره

مهران آرین

رسول اجل­لوئیان

سیامک بهاروند

5/11/87

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های دکتری دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

16

تحلیل هندسی و دینامیکی شکستگی­های شمال منطقه ترود ـ معلمان با نگرشی بر نقش شکستگی­ها در کانی­زایی منطقه

مهران آرین

عبداله سعیدی

محمد لطفی

آناهیتا کی­نژاد

27/5/88

17

زمین­ساخت فعال دامنه جنوبی البرز مرکزی بر اساس ریخت ـ زمین‌ساخت و نو زمین­ساخت

ــــ

محمد آریامنش

مهران آرین

محمد خلج

2/3/89

18

تکتونیک فعال رودخانه قزل­اوزن

مهران آرین

خسرو خسروتهرانی

وحید حسینی تودشکی

12/4/89

19

تکتونیک برخوردی البرز غربی بر مبنای تغییرشکل­های ساختاری منطقه درفک ـ سماموس (حدفاصل سفیدرود ـ پل رود)

ــــ

منصور قربانی

محمدرضا قاسمی

سعید حکیمی آسیابر

15/6/89

20

تعیین لرزه­خیزی و قطعه­بندی سامانه گسلی بافق ـ باغین

مهران آرین

خسرو خسروتهرانی

علی سیستانی‌پور

16/6/89

21

کاربُرد فن­آوری اطلاعات در ریزش و پایداری دامنه­های بخش جنوبی محدوده آزادراه قزوین ـ رشت

سعید پیراسته

مهران آرین

علی­رضا فرخ­نیا

16/6/89

22

تقسیم­بندی ایالت­های لرزه زمین­ساختی بر پایه ضرایب لرزه­خیزی در گستره ایران

علی بیت­اللهی

مهران آرین

غزاله رزاقیان

29/6/89

23

تکامل ساختاری زاگرس مرکزی در منطقه سروستان فارس

مهران آرین

علی­اکبر متکان

حسین معتمدی

مریم ده­بزرگی

4/11/89

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های دکتری دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

24

بررسی ساختاری و لرزه­ای گسل­های مهم محدوده رودبار ـ منجیل

ــــ

مهران آرین

ندا پروهان

4/11/89

25

بررسی ساختاری گسل جورجافک (باغین ـ بافق)

مهران آرین

منوچهر قرشی

امیر شفیعی بافتی

فرناز ایرانمنش

21/6/90

26

تعیین جهت­گیری محورهای اصلی تنش در زون اُفیولیتی سبزوار

مهران آرین

محمود الماسیان

سیدحسین میرزینلی­یزدی

23/11/90

27

تکتونیک فعال منطقه کرمانشاه

مهران آرین

عبداله سعیدی

علی­اکبر متکان

زهرا آرام

29/6/91

28

بررسی تکتونیک فعال حوضه آبخیز کرج با نگرشی ویژه بر زمین‌لغزش‌ها و راه­های کنترل آن

علی سُلگی

علی ارومیه­ای

منوچهر قرشی

رحمان شریفی

30/6/91

29

بررسی ساختاری دیاپیردشتی (گنبد نمکی جاشک) و تأثیر آن بر مناطق اطراف

علی سُلگی

عبداله سعیدی

محمدرضا فرودی­جهرمی

17/6/92

30

زمین­ساخت فعال حوضه رودخانه کارون بزرگ

مهران آرین

علی­اکبر متکان

عباس چرچی

آذر خدابخش­نژاد

24/6/92

31

الگوی ساختاری زیرسطحی منطقه فروافتادگی دزفول شمالی با استفاده از داده­های لرزه­ای و مطالعات سطحی

عباس چرچی

محمود الماسیان

مهران آرین

مهدی مشعل

13/8/92

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های دکتری دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

32

بررسی شاخص­های زمین­ساختی، ریخت زمین­ساختی و لرزه­زمین‌ساختی در طراحی و اجراء سد و سازه­های وابسته، مطالعه موردی، سدهای آزاد (کردستان)، تالوار و مشمپا (زنجان) و بهجت‌آباد (قزوین)

علی سُلگی

مهدی زارع

ایرج گلابتونچی

23/11/92

33

تحلیل ساختاری شمال غرب شیراز

عبدالمجید اسدی

محمود الماسیان

محمدرضا قویمی­پناه

14/11/92

34

تحلیل ساختاری و تکتونیک فعال دشت مرودشت

عبدالمجید اسدی

منوچهر قرشی

سهیلا بوذری

حاتم قنبری

4/4/93

35

تکامل ساختاری حوزه رسوبی توزلوگُل در پهنه سنندج ـ سیرجان

علی­رضا ندیمی

منوچهر قرشی

عبدالمجید اسدی

محمدرضا صابری

4/4/93

36

نشانه­های زمین ریختی زمین­ساخت فعال و تحلیل ساختاری منطقه داریان ـ شمال خاوری شیراز

عبدالمجید اسدی

منوچهر قرشی

علی سُلگی

مهدی آزادمنش

28/11/93

37

گسل دنا تحلیل جنبش­های لغزشی ـ فشارشی در امتداد

ــــ

کورس یزدجردی

علی سربی

احسان عزیزی

19/2/94

38

تعیین پارامترهای گسل­های لرزه­زا با استفاده از وارون­سازی امواج لرزه‌ای در شمال باختری ایران و مقایسه داده­ها با تکتونیک گستره

منوچهر قرشی

عبدالمجید اسدی

مریم امینی­پناه

14/6/94

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های دکتری دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

39

ارزیابی تکتونیک فعال دشت­های آسپاس و نمدان (جنوب اقلید فارس)

مهران آرین

عبدالمجید اسدی

محمود الماسیان

اسماء نیکونژاد

16/6/94

40

شناسایی الگوهای ساختاری و شمال غرب ایران (1:250000 تبریز ـ پلدشت) با استفاده از تکنیک­های سنجش از دور

محمود الماسیان

مهران آرین

احمد خاکزاد

شبنم خسروشاهی­زاده

28/6/94

41

نقش تکتونیک فعال در تشکیل آبخوان فرونشست دشت مشهد

منوچهر قرشی

ناصر حافظی­مقدس

مهران آرین

محمدرضا سجادیان

29/10/94

42

تأثیر شکستگی­های ناشی از زمین­ساخت فعال در میزان نفوذپذیری سازندهای مخزنی میدان گازی گردان در فارس ساحلی

ــــ

محمود الماسیان

کورس یزدجردی

رضا پورسلطانی

27/11/94

43

تحلیل ساختاری غرب استهبان با نگرش ویژه بر گسل­های تودج و رونیز با استفاده از روش ژئوالکتریک

عبدالمجید اسدی

علی سُلگی

کورس یزدجردی

سارا قلمکاری

29/11/94

44

مورفوتکتونیک و تحلیل ساختاری و لرزه­خیزی گسل آبیز خراسان جنوبی ـ شرق قائن

ــــ

منوچهر قرشی

محمود الماسیان

سعید حائری

5/12/94

45

تحلیل ساختاری منطقه شمال غرب دامغان با نگرش ویژه بر گسل عطاری با روش ژئوالکتریکی

عبدالمجید اسدی

منوچهر قرشی

الهه قریب بلوک

20/12/94

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد مشاور

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

1

بررسی رسوب­شناسی منطقه زاهدان

ابراهیم امین­سبحانی

صدرالدینی

ذبیح­اله شهنازی

20/9/69

2

تحلیل ساختاری تاقدیس­های گچ و سیاه در ناحیه لارستان و لرزه‌زمین‌ساخت ناحیه

سهراب شهریاری

ــــ

محمدیوسف محمودی

21/12/70

3

بررسی وضعیت زمین­شناسی ـ لرزه زمین­ساخت بخشی از البرز مرکزی منطقه هراز ـ نمارستاق در ارتباط با احداث یک واحد نیروگاه برق آبی کوچک

سهراب شهریاری

ــــ

رمضان رمضانی اومالی

26/1/71

4

مطالعه و تحلیل ساختاری بخشی از گسستگی زاگرس در ناحیه رازان استان لرستان

سهراب شهریاری

ــــ

مسعود یاراحمدی

23/2/71

5

بررسی چینه­شناسی و تکتونیک ناحیه نهاوند با نگرشی ویژه

محمود احتشام‌زاده

ــــ

محمدعلی مهدوی

20/3/71

6

بررسی ساختاری و زمین­شناسی ساختمانی ارتفاعات غرب و جنوب‌غرب بروجرد

سهراب شهریاری

ــــ

علی صمدی

23/4/71

7

بررسی­های مقدماتی حرکات کوهزایی آلپ میانی و پسین در رابطه با تغییر روند رشته­کوه البرز و نتایج تکتونیکی ژئودینامیکی آن

محمود احتشام‌زاده

محمدحسین بلورچی

محمود آبشاهی

22/6/71

8

بررسی زمین­شناسی و زمین­ساخت منطقه معدن و سرب و روی عمارت

سهراب شهریاری

ــــ

مجید امامی‌پور

29/3/72

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد مشاور

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

9

سایزموتکتونیک منطقه زاگرس با نگرشی بر کوهزایی منطقه بهبهان

احمد زمانی

ــــ

عبدالمجید اسدی

18/11/74

10

بررسی مورفوتکتونیکی ساختاری زمین­شناسی موجود بین گسل قطر ـ کازرون تا انتهای دشت شیراز

قدرت­اله فرهودی

ــــ

عبداله مرادی

17/6/75

11

بررسی روشمند ناپایداری شیب­ها با تأیید بر نقش عمده عوامل زمین‌ساختی

بهروز گتمیری

ــــ

مرجان خسرونژاد طرقی

28/9/75

12

بررسی تأثیر زلزله بر پایداری شیب­های سنگی بخشی از ناحیه رودبار قصران

هاشمی طباطبایی

ــــ

افشین منطق

15/5/76

13

ارتباط بین ساختارهای زمین­شناسی با پدیده تزریق پرده آب­بند در سدها (سد شهید رجایی)

علی ارومیه­ای

ــــ

حسن قناد تهرانی

15/5/76

14

لرزه زمین­ساخت منطقه دماوند با تأکیدی بر شهر دماوند

بهرام عکاشه

محمدعلی ریاحی

کورش لطیفی

25/11/76

15

بررسی زمین­ساخت و لرزه زمین­ساخت سد و نیروگاه رودبار لرستان

سهراب شهریاری

مجید علیزاده عظیمی

احمد مقدم­فر

28/11/76

16

دیاپیریسم نمک در شمال شرق اردکان

علی همدانی

ــــ

رامین ارفع­نیا

25/11/77

17

هیدروژئولوژی منطقه جیرنده لوشان جهت تأمین آب شرب منطقه با استفاده از روش­های ژئوالکتریک

محمدکاظم حفیظی

عبدالوحید آغاسی

علی وزیری معین

20/6/78

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد مشاور

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

18

مطالعه و مقایسه پس­لرزه­های مخرب ایران

محمدرضا قیطانچی

بهرام عکاشه

کتایون علیزاده سرابی

27/6/78

19

مطالعه لرزه زمین­ساخت منطقه فارس بر اساس داده­های دستگاهی (با تأکید بر شهر شیراز)

بهرام عکاشه

محمدرضا قیطانچی

محمدرضا مشیری

10/7/78

20

زمین­شناسی، لرزه زمین­ساخت و تعیین میزان خطر زلزله برای استان یزد

بهرام عکاشه

امیرحسین کوهساری

محمد شیشه­بری

10/7/78

21

بررسی لرزه زمین­ساخت و تخمین خطر زمین­لرزه برای منطقه قزوین، تاکستان و بوئین­زهرا

بهرام عکاشه

محمدعلی ریاحی

رویا رحمنی

23/11/78

22

تحلیل­ساختاری و مورفو ـ نئوتکتونیکی کمربند ماهدشت ـ اشتهارد

سیداحمد علوی

ــــ

امیربهنام قاسمی

21/12/79

23

بررسی لرزه زمین­ساخت و ساختاری گستره سد نزار (استان کردستان)

منوچهر قرشی

حمیدرضا رمضی

علیرضا سجادی

25/12/79

24

تأثیر ساخت و بافت سنگ در تغییر شکل­پذیری آن­ها با توجه به نتایج بارگذاری صفحه­ای

علی ارومیه­ای

ــــ

سیدمحید صفویان

10/3/80

25

الگوی لرزه زمین­ساختی پهنه شمال تهران (گستره گسل­های شمال تهران و مشاء)

مهدی زارع

ــــ

شکوفه خدیوی دنبلی

21/6/80

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد مشاور

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

26

بررسی پتانسیل زمین لغزش در حوزه نوژیان (جنوب شرقی خرم‌آباد) و پهنه­بندی آن

رسول اجل­لوئیان

ــــ

سیامک بهاروند

3/8/80

27

برآورد پارامتر کیفیت (Q) در منطقه اردبیل

عباس مهدویان

ــــ

مرسده فامیلی

9/10/80

28

تعیین ضریب کیفیت (Q) برای منطقه بجنورد در استان خراسان

عباس مهدویان

ــــ

نرگس افسری

9/10/80

29

تحلیل زمین­لرزه 17 اردیبهشت کُهمَره سرخی ـ فامور استان فارس

محمدرضا قیطانچی

ــــ

اشرف عباسی

24/4/81

30

پردازش داده­های لرزه­ای با استفاده از روش­های هاگیوارا ـ مودا و پالمر و مقایسه نتایج روش­های فوق و تهیه نرم­افزارهای مربوطه

عباس مهدویان

ــــ

آیدا شکوهی رازی

31/6/81

31

کاربرد روش­های شکست مرزی در مهندسی ژئوفیزیک و تهیه نرم‌افزارهای مربوطه

عباس مهدویان

ــــ

آرش متشرعی

31/6/81

32

مطالعه سیستم شکستگی­ها و تأثیر آن­ها در آبگذاری ساختگاه سد البرز

علی ارومیه­ای

ــــ

بهروز خردمند

10/7/81

33

پهنه­بندی خطر زمین­لرزه در گستره استان کرمان

عباس مهدویان

ــــ

زهره ریاضی­راد

31/6/82

34

بررسی عملکرد ساختارهای تکتونیکی بر ویژگی­های مهندسی آهک‌های کرتاسه در مسیر تونل قمرود

علی ارومیه­ای

بهرام عکاشه

سیدولی­الله حسینی

14/12/82

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد مشاور

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

35

بررسی نو زمین­ساخت و راستای تنش در نئوژن کواترنری در ناحیه تهران ـ گرمسار

مهدی زارع

ــــ

مهسا پژمان­فر

27/12/82

36

بررسی لرزه­خیزی منطقه باکوبا تأکیدی بر زلزله سال 1968

محمدرضا قیطانچی

ــــ

آذر رضایی

11/6/83

37

بررسی لرزه­خیزی استان کرمانشاه با تأکیدی بر زلزله­های اخیر آن منطقه

محمدرضا قیطانچی

ــــ

حمیدرضالطیفی‌خوراسگانی

26/6/83

38

مطالعه ساختمانی تاقدیس مدار و ارتباط آن با ساخت­های مجاور

محمود الماسیان

ــــ

زهرا محمدی­اصل

19/11/83

39

میکروبیواستراتیگرافی گروه بنگستان در بُرش صالح­حمید و هم‌ارزی آن با سایر مقاطع مطالعه شده در استان لرستان

علی میثمی

ــــ

بهزاد معتمدی

19/7/84

40

بررسی شرایط هیدرولوژیکی سنگ­های کربناته مسیر تونل سوم کوهرنگ

عبدالوحید آغاسی

ــــ

محسن رئیسی خیرآبادی

30/10/85

41

مقایسه­ای بین سازوکار زلزله­خیزی منطقه مکران و منطقه زاگرس

بهرام عکاشه

ــــ

زهرا جلیلیان

29/6/86

42

تحلیل ساختاری تاقدیس آسماری

مهران آرین

ــــ

آذر خدابخش­نژاد

18/11/86

43

لرزه زمین­ساخت سد خیرآباد (بهبهان)

مهران آرین

ــــ

نسترین سرامی­پوربهبهان

25/12/86

44

تحلیل ساختاری نواحی جنوبی اقلید (زاگرس مرتفع)

محمود الماسیان

ــــ

اُمید حشمتی

6/7/87

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد مشاور

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

45

بررسی میزان و علل پیدایش فلزات سنگین (کرم ـ نیکل ـ کبالت ـ روی ـ مس و سرب) در آبخوان دشت اشتهارد و ارتباط آن با هیدروژئولوژی و هیدروژئوشیمی دشت

محمد منشوری

مهران آرین

ــــ

احمدعلی قربانیان

6/4/88

46

تحلیل تکتونیکی سامانه گسل تبریز بر اساس تصاویر ماهواره­ای

محمود الماسیان

ماهیار سلطانی

مریم محمودزاده

11/6/88

47

بررسی پدیده تشدید امواج زلزله در آبرفت­های تهران با توجه به خصوصیات هندسی و ژئوتکنیکی آبرفت

علی قنبری

ــــ

سیداردشیر کبیر

22/9/88

48

بررسی ساختاری گستره معدنی لک (بوئین­زهرا) بر اساس دورسنجی، به منظور مطالعه کانی­زایی آن

مهران آرین

ــــ

زینب عشقی

27/11/88

49

ساختمان و زلزله

بهرام عکاشه

ــــ

زهرا ولی­پور

4/12/88

50

مورفوتکتونیک و تحلیل ساختاری ناحیه طبس

احمد ادیب

ــــ

اکبر فلاح­تفتی

27/11/88

51

بررسی ساختاری سامانه گسل میناب بر اساس تصاویر ماهواره­ای

محمود الماسیان

ــــ

ساناز میرحسینی­موسوی

22/6/89

52

ارزیابی شکستگی­ها با استفاده از مغزه و نمودارهای تصویرگر و بررسی تأثیر عوامل زمین­شناسی در یکی از میادین خلیج­فارس

محمد کرامی معزآباد

مسعود نعمتی

مهدی صالحی­سیاوشانی

25/6/89

53

بررسی فعالیت لرزه­خیزی ایران مرکزی

بهرام عکاشه

ــــ

فروزان فاضل

31/6/89

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد مشاور

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

54

تحلیل ساختاری سد دهجانی (شهرستان الیگودرز) با نگرشی با تحلیل پایداری دیواره­های آن

مهران آرین

ــــ

عاطفه طاهری

4/7/89

55

بررسی ژنز ژئوشیمیایی ذخیره سولفات­سدیم میقان در استان مرکزی

محمدرضا جعفری

ــــ

رویا یارمحمدی

5/7/89

56

لرزه­خیزی استان مازندران با تأکید بر شهر ساری

بهرام عکاشه

ــــ

مجتبی حسینعلی­زاده

26/11/89

57

پهنه­بندی خطر زمین­لرزه با استفاده از داده­های ماهواره­ای در استان لرستان

محمود الماسیان

رضا زارعی سهامیه

زینب ملکی­راد

27/11/89

58

تحلیل ساختاری بخش شمالی بلوک یزد

احمد ادیب

ــــ

فاطمه­بیگم یزدان‌پرست

27/11/89

59

بررسی فعالیت لرزه­خیزی استان آذربایجان شرقی

بهرام عکاشه

ــــ

نسترن شیبانی

30/11/89

60

مطالعه اشکال ساختاری اُفیولیت­های سبزوار

محمود الماسیان

ماهیار سلطانی

زینب تسلیمی

4/12/89

61

تکتونیک فعال بخش جنوب شرقی البرز مرکزی

علی سُلگی

ــــ

امیر خسروی

13/6/90

62

لرزه­خیزی و زمین­ساخت خراسان رضوی با تأکید بر شهر مشهد

بهرام عکاشه

ــــ

تکتم معمارباشی

16/6/90

63

بررسی زلزله­خیزی منطقه 5 شهرداری تهران

محمدرضا قیطانچی

ــــ

نگار سودمند

23/6/90

64

بررسی لرزه­خیزی و تحلیل خطر زمین­لرزه در منطقه طالقان و نواحی اطراف آن

بهرام عکاشه

ــــ

فاطمه سعیدا

23/6/90

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد مشاور

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

65

مدل­سازی مستقیم بی­هنجاری سه بعدی معدنی به روش پتانسیل خودزا

علی بیت­اللهی

خسرو تکاپویی

محمدصادق رودسری

24/6/90

66

مطالعه آلودگی آب زیرزمینی در دشت ساوی و بررسی تغییرات آن در سال­های اخیر

محمدکاظم حفیظی

ــــ

شبنم علیزاده­بزازی

24/6/90

67

مطالعه گسل­های فعال در خاورمیانه باختری (باختر ایران تا دریای مدیترانه)

مرتضی طالبیان

عبداله سعیدی

سمیه اسلامی فارسانی

4/7/90

68

بررسی زمین­ساختی معدن چاه­سوار آغا (سنگ چینی تبریز) با نگرش ویژه بر پایداری دیوارها

محمود الماسیان

ــــ

سهند تدبیری

3/9/90

69

لرزه­خیزی استان کهکیلویه و بویراحمد با تأکید بر شهر سی‌سخت

بهرام عکاشه

ــــ

محسن رهنما سی‌سخت

29/10/90

70

بررسی­های نوزمین­ساختی پیرامون آتشفشان دماوند

حمید نظری

ــــ

میلاد قنبری­ایرائی

17/11/90

71

مطالعه تکتونیکی اُفیولیت­های نواحی تربت­حیدریه ـ کاشمر بر اساس تصاویر ماهواره­ای

محمود الماسیان

ماهیار سلطانی

شراره حاج­علی اوغلی

27/11/90

72

پیش­بینی تخلخل با استفاده از وارون­سازی سد صوتی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران

محمدرضابختیاری‌لفمجانی

ــــ

رضا صباعی رستمی

31/3/91

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد مشاور

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

73

تهیه مُدل سه بعدی شکستگی­های مخزن آسماری میدان نفتی لالی با استفاده از نرم­افزار FRACA FLOW

شهرام شرکتی

محمد سراج

رضا چاوشیان

29/4/91

74

ویژگی­های لرزه زمین­ساخت گستره سد بختیاری در زاگرس

منوچهر قرشی

ــــ

حسین نوین­واجاری

1/6/91

75

بررسی و تحلیل ساختاری ناحیه درکه با نگرش ویژه بر چین‌خوردگی منطقه

ــــ

ــــ

امیر ظهریه

28/6/91

76

مدل­سازی عددی بارگذاری انفجار روی توده سنگ با یک سیستم ناپیوستگی

فریدون خسروی

سیدحسین‌میرزینلی‌یزدی

اعظم کارخیران

30/6/91

77

بررسی آهنگ جابه­جایی گسل رودخانه خشک شیراز به روش لیزبک

عبدالمجید اسدی

ــــ

هدی ستوده

4/8/91

78

بررسی کانی­زایی مس و سرب در منطقه شمال آبیک

محمدرضا جعفری

ــــ

صابر پرنیان‌باف

17/10/91

79

تحلیل ساختاری بخش جنوب غربی البرز مرکزی

علی سُلگی

ــــ

احمد اعلایی ماجلان

26/10/91

80

تحلیل ساختاری چهارگوش راور با استفاده از تصاویر ماهواره­ای

محمود الماسیان

ماهیار سلطانی

لیلا بیادی خوزستانی

16/11/91

81

بررسی ساختاری چهارگوش ادرکان بر اساس تصاویر ماهواره­ای

محمود الماسیان

ماهیار سلطانی

آزاده اسدالهی

16/11/91

82

بررسی ساختاری چهارگوش آبدوغی بر اساس تصاویر ماهواره‌ای

محمود الماسیان

ماهیار سلطانی

اکرم مرادی

16/11/91

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد مشاور

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

83

ارزیابی خطر ناپایداری دامنه­ای با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در منطقه اردکان فارس

علی ارومیه­ای

ــــ

میلاد قدرت

17/11/91

84

تهیه نقشه یک­صدهزارم منطقه بلده با استفاده از نرم­افزار سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی ـ GIS

محمود الماسیان

ماهیار سلطانی

گاویژ بولوردی

18/11/91

85

ارزیابی و تفسیر شکستگی­های سنگ مخزن سروک با استفاده از نمودارهای تصویری در یکی از میادین جنوب ایران

علی سُلگی

ــــ

کیومرث کیانی‌فر

17/6/92

86

تکتونیک فعال ناحیه محلات

علی سُلگی

ــــ

کامران ذیشان

31/6/92

87

تحلیل پایداری و ارائه راهکارهای نگهداری تونل دسترسی گلاب (تونل انتقال آب زاینده­رود به کاشان)

سیدحسین­میرزینلی‌یزدی

ــــ

مریم محمدی

22/10/92

88

درون­یابی لایه­های گمانه­ها با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی

حسین مُروتی

ــــ

عباس کاتبی

27/11/92

89

انتقال رسوب در سواحل زیباکنار انزلی

حسین مُروتی

ــــ

ماندانا زهرکُش

27/11/92

90

بررسی ارتباط بین پارامترهای مکانیک سنگی دولومیت­ها در ساختگاه تعدادی از سدهای ایران

کاوه آهنگری

ــــ

عرفان نورزاد

27/11/92

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد مشاور

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

91

تعیین الگوی تخلخل اولیه و ثانویه مخزن کنگان / دالان در یکی از میادین جنوب ایران با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی

مهران عزیززاده

علی­محمد باقری

سیده­کبری رافخانی

14/12/92

92

ارزیابی یک نفتگیر ساختمانی در فروافتادگی دزفول

محمود الماسیان

محسن پورکرمانی

قاسم العسگری

آزاده طیرانی

5/6/93

93

شناسایی چشمه­های لرزه­زا با استفاده از فن دورسنجی و برآورد خطر لرزه­ای در ساختگاه منتظرقائم

سیدسعیدالرضا اسلامی

قاسم العسگری

سمیه اسفده

7/10/93

94

آشکارسازی چشمه­های لرزه­ای با استفاده از روش دورسنجی و برآورد خطر لرزه­ای در استان سمنان

سیدسعیدالرضا اسلامی

قاسم العسگری

پریسا جزءعباسعلیان

7/10/93

95

نقش حفاری چاه­های خوشه­ای در توسعه موران­های نفتی، مطالعه موردی مخزن بنگستان میدان اهواز

حسن امیری­بختیار

ــــ

داریوش مرادی

10/3/94

96

الگوی هندسی چین­خوردگی تاقدیس­های چیرو و خلفانی، فارس ساحلی

ــــ

زهرا ملکی

آرزو باغبانان

10/5/94

97

تحلیل ساختاری شهرستان سلسله (گستره الشتر)

سهیلا بوذری

ــــ

احسان خرم­آبادی

9/6/94

98

تطابق پوش­سنگ مخزن آسماری در میادین نفتی قلعه نار و کبود بر اساس داده­های پتروگرافی و نمودارهای چاه­پیمایی

داود جهانی

ــــ

میلاد حسنوند

22/6/94

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد مشاور

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

99

ارزیابی سازند مخزنی سروک و رسوبات کانالی آن با تلفیق اطلاعات چاه و لرزه­نگاری در یکی از میادین نفتی

ایرج عبداللهی­فرد

ــــ

رضا عباسی

28/6/94

100

تطابق پوش سنگ مخزن آسماری در میادین نفتی قلعه نار و کبود بر اساس داده­های پتروگرافی و نمودارهای چاه­پیمایی

داود جهانی

قدرت­اله صادقی

میلاد حسنوند

22/6/94

101

تحلیل ساختاری تاقدیس قره در جنوب شرقی شیراز، در کمربند چین­خورده ـ رانده زاگرس

منوچهر قرشی

ــــ

مرضیه کاوه

29/10/94

102

بررسی رخساره­های سازند سروک در میدان نفتی (آب تیمور) در جنوب باختر ایران

محسن آل­علی

ــــ

مرجان امامقلی

29/10/94

103

بررسی کیفی و پهنه­بندی منابع آب زیرزمینی دشت قائم­شهر ـ جویبار با کمک نرم­افزار GIS

همایون مقیمی

ــــ

مهران احمدی‌کلاریجانی

25/11/94

104

بررسی ژئومورفولوژی ساختارهای نمکی منطقه حلب ـ زنجان

رضا خوش­رفتار

ــــ

زینب بهرامی­ایوانکی

؟

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

1

بررسی زمین­شناسی و تکتونیک تاقدیس سپیدار در منطقه کهکیلویه

سیروس پارسی

عباس افشارحرب

محمد فخاری

ایرج عبداللّهی­فرد

12/10/70

2

بررسی زمین­ساخت و لرزه زمین­ساخت منطقه صحنه (شمال شرق کرمانشاه)

سیروس پارسی

بهرام عکاشه

نوربخش میرزایی

28/11/70

3

نگاهی به چینه­شناسی و تکتونیک ناحیه ساغند

ــــ

هاشم امامی

عباس بحرودی

21/12/70

4

بررسی زمین­شناسی ساختمانی منطقه پشت جنگل در لرستان

سیروس پارسی

بهرام عکاشه

محمد فخاری

حمید صدیق‌سنوکش

14/2/71

5

بررسی ساختاری و سایزموتکتونیک ناحیه پنجره فرسایشی تکنار (شمال باختری کاشمر)

ــــ

سهراب شهریاری

مجید معامله­گر تفتی

21/2/71

6

تحلیل ساختاری و لرزه زمین­ساخت ناحیه ایوانکی ـ آبسرد

ــــ

محمد فخاری

حمید خبازان

13/3/71

7

مطالعه زمین­شناسی و لرزه زمین­ساخت منطقه آبیک

ــــ

بهرام عکاشه

ناصر عبادتی

14/4/71

8

بررسی زمین­شناسی و ساخت منطقه جاجرم و ارائه الگوی تکتونیکی مربوطه

ــــ

سهراب شهریاری

خالد طالب­حسامی‌آذر

23/4/71

9

مالعه ساخت­ها و شکل­های شوروم و خرم­راه (واقع بین لردگان و صیدون)

ــــ

بهرام عکاشه

پرویز صادقی

28/4/71

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

10

بررسی زمین­شناسی و تکتونیک مکران بیرونی

ــــ

محمدرضا صمدیان

ابراهیم امین­سبحانی

محمدجواد واعظی‌پور

26/6/71

11

تحلیل ساختاری جنوب شرق دریای خزر (گستره رودخانه نکا)

ــــ

سهراب شهریاری

ابراهیم امین­سبحانی

عباس کنگی

28/6/71

12

تحلیل تکتونیکی تداخل دوسری گسل درا مبارک­آباد

ــــ

سهراب شهریاری

جواد ساعدی‌بناب

29/6/71

13

بررسی زمین­شناسی ساختمانی و ساختاری و ارائه یک الگوی تکتونیکی در منطقه زرند کرمان

ــــ

سهراب شهریاری

عباس قاسمی

13/8/71

14

تحلیل ساختاری و لرزه­خیزی منطقه مهدی­آباد یزد

ــــ

سهراب شهریاری

احمد ادیب

23/10/71

15

ساختار زمین­شناسی منطقه دهدز (نگرشی بر ویژگی­های زمین‌ساخت و لرزه زمین­ساخت گستره)

ــــ

منوچهر قرشی

مرتضی طالبیان

27/11/71

16

مطالعه زمین­ساخت و لرزه زمین­ساخت کوه حلوایی (واقع در جنوب شرق یزد)

ــــ

بهرام عکاشه

وحید خرازی

29/11/71

17

بررسی ساختاری و مطالعه لرزه­خیزی شمال­غرب نیشابور (چهارگوش بزغان)

ــــ

علی آقانباتی

محمد فخاری

قیس بدخشان ممتاز

1/12/71

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

18

تحلیل ساختاری و تفسیر محیط رسوبی مجموعه سنگ­های دگرگونی گرگان "شیست­های گرگان"

ــــ

یعقوب لاسمی

عبدالرحیم هوشمندزاده

محمد قویدل­سیوکی

علیجان آفتابی

مجید شاه­پسندزاده

4/12/71

19

تحلیل ساختاری ارتفاعات بینالود در شرق و شمال شرق نیشابور (چهارگوش درود)

ــــ

یعقوب لاسمی

بهنام رحیمی

4/12/71

20

بررسی زمین­ساخت و لرزه زمین­ساخت منطقه شمال بهبهان (تاقدیس خویز)

ــــ

بهرام عکاشه

امیرنصرالدین پورتقوی

18/1/72

21

نقش گسل شمال تهران و عملکرد آن به عنوان مرز البرز ایران مرکزی در محدوده تهران ـ کرج

ــــ

محمدهاشم امامی

ابراهیم امین‌سبحانی

سهیلا بوذری

28/11/72

22

بررسی و تحلیل زمین­شناسی، زمین­ساخت و لرزه زمین­ساخت منطقه شهرک (جنوب­غرب زنجان، تجمع معادن سنگ­آهن شهرک)

ــــ

بهرام عکاشه

رحمان شریفی

13/5/73

23

تحلیل گسل­های عمده البرز مرکزی

ــــ

بهرام عکاشه

ابراهیم امین­سبحانی

محسن حلاج‌نیشابوری

سیدابوالفضل رضوی

21/9/73

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

24

بررسی زمین­شناسی ساختاری کوه­های شرق و جنوب­شرق برازجان

ــــ

عباس افشارحزب

محمد فخاری

جعفر زیراهی

19/10/73

25

زمین­شناسی و زمین­شناسی ساختمانی کوه زنگاور جنوب باختری ساوی

ــــ

عباس افشارحزب

ابراهیم امین­سبحانی

سیامک رضازاده

15/12/73

26

بررسی وضعیت زمین­شناسی ارتفاعات شمال­غرب نیشابور ـ بینالود و تحلیل تکتونیکی گستره (آبقوی ـ ملخ دره)

ــــ

ابراهیم امین­سبحانی

بهزاد بیات مختاری

21/4/74

27

مطالعه زمین­شناسی و زمین­ساخت منطقه شیراز با نگرشی بر زاگرس چین‌خورده

ــــ

علی ارومیه­ای

مسعود عبدلی

30/6/74

28

زمین­ساخت و لرزه زمین­ساخت پروژه پانزده خرداد

ــــ

علی ارومیه­ای

داود راد

وحید شایقی­طوسی

18/7/74

29

ویژگی­های ساختاری و لرزه­خیزی در محدوده گسلیده گزینه‌های شماره­های 3 و 4 سد شهید مدنی

ــــ

سیروس زرعیان

مجید علیزاده­عظیمی

محمدرضا قهرمان­تبریزی

4/11/74

30

تحلیل ساختاری و ارائه الگوی تکتونیکی ناحیه شمال معدن حاجات (شرق ایران)

ــــ

منصور علوی­نائینی

عباس بحرودی

محمدرضا مشرفی­فر

8/11/74

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

31

تحلیل ساختاری و ارائه الگوی جنبشی ناحیه شمال معدن دوبرار (شرق نهبندان)

ــــ

میررضا موسوی‌طسوج

محمدمهدی خطیب

محمدهادی اشراقی

10/11/74

32

بررسی ارتباط کانه­زایی و تکتونیک در شمال شرق پاریز (شمال شرق سیرجان)

ــــ

احمد خاکزاد

حسین تقی­زاده­زانوقی

11/4/75

33

نگرش نوین بر زمین­شناسی ساختمانی و تکتونیک ناحیه هرسین (شرق کرمانشاه در محدوده ورقه زمین­شناسی 000/1:100 هرسین)

ــــ

منوچهر قرشی

حمید نظری

7/5/75

34

ویژگی­های زمین­ساختی بلوک ارسنجان و ناحیه شمال خاوری شیراز

ــــ

علی ارومیه­ای

فرهاد انصاری­مقدم

3/6/75

35

مطالعات تفضیلی تکتونیکی و زمین­شناسی ساختمانی معادن طلای موته در استان اصفهان

ــــ

ابراهیم امین­سبحانی

ابوالفضل قائدی

حمیدرضا فیضی

3/7/75

36

طرح سد مخزنی، چراغ ویس سقز، مطالعات زمین­شناسی، لرزه زمین‌ساخت و خطر زمین­لرزه، منابع قرضه و مصالح ساختمانی

ــــ

بهرام عکاشه

ابراهیم امین­سبحانی

مسعود قلی­پور

20/11/75

37

مطالعات زمین­شناسی در مراحل توجیهی سدسازی و کاربرد ژئوتکتونیک در این مراحل

ــــ

ابراهیم امین‌سبحانی

فرشاد طالبی

23/11/75

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

38

مطالعه بررسی زمین­ساخت محدوده چاریسه ـ باقرآباد واقع در شمال‌شرق اصفهان

ــــ

محمدعلی جعفریان

محمدجواد کسائی

2/12/75

39

تحلیل شکستگی گسل قطر ـ کازرون و تأثیر آن در گسترش منابع آب کارستی

ــــ

احمد افراسیابیان

مهران عزیززاده

31/1/76

40

زمین­شناسی مهندسی، تکتونیک و سایزموتکتونیک سد مخزنی میرزای شیرازی (استان فارس)

ــــ

علی ارومیه­ای

محسن هدایتی

22/6/76

41

بررسی زمین­شناسی و تحلیلی بر زمین­ساخت و لرزه زمین­ساخت ناحیه داوران (شمال خاوری رفسنجان)

ــــ

بهرام عکاشه

فرهاد وحدتی‌دانشمند

محمدرضا شیخ‌الاسلامی

22/6/76

42

بررسی وضعیت ساختمانی و تکتونیکی ناحیه ساوه با استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی گرانی­سنجی و لرزه­نگاری

ــــ

محمد قویدل سیوکی

غلامرضا دشتی

اصغر شمس

29/6/76

43

تحلیل خطر زمین­لرزه با رهیافت تعیین برای نیروگاه منتظرقائم با تأکید بر روش­های مورفودینامیک و نئوتکتونیک

ــــ

سیدمحمود حسینی

مهدی زارع

شهریار سلیمانی

29/6/76

44

بررسی خصوصیات هیدروژئولوژیکی آهک­های جنوب دشت گرماب و تلفیق آن با مطالعات تکتونیکی در زاگرس خرد شده

ــــ

محمدرضا اسپهبد

ابراهیم امین­سبحانی

احمد دادستان

30/6/76

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

45

روش علمی بالانس­کردن مقاطع عرضی برای پی­بردن به ساخت‌های زمین­شناسی در کمربندهای رانده شده و ارزیابی محل­های دارای پتانسیل هیدروکربوری با نگرشی ویژه به ساخت­های کمربندی کوهزایی زاگرس

ــــ

عباس افشارحزب

عبدالحسین احمدنیا

حمید زندی‌فر

4/8/76

46

مطالعه زمین­شناسی ساختمانی و تکتونیک تاقدیس انار (نهر)

ــــ

ابراهیم امین‌سبحانی

عبدالحسین احمدنیا

محسن معینی

8/9/76

47

تحلیل ساختاری بخش جنوب­شرقی چهارگوش تکاب

ــــ

ایرج رساء

مسعود یاراحمدی

مهران آرین

5/11/76

48

مطالعه ساختاری تاقدیس نره (غرب لاغر)

ــــ

عباس افشارحزب

عبدالحسین احمدنیا

سیامک محمودی‌سیوند

21/11/76

49

مطالعه ساختار زمین­شناسی ـ زمین­شناسی مهندسی و لرزه زمین‌ساخت ساختگاه نیروگاه برق ـ آبی­سرد آبرود (کلاردشت)

ــــ

علی ارومیه­ای

ابراهیم امین­سبحانی

مسعود یاورطلب

26/11/76

50

پژوهش­های زمین­ساختی تاقدیس بادامستان (با نگرشی بر کاربرد آن‌ها در امر احداث راه و تونل)

ــــ

علی ارومیه­ای

پیمان نواب‌پور

9/12/76

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

51

تحلیل ساختاری منطقه ماه­نشان

ــــ

احمد شمیرانی

مسعود یاراحمدی

حسین معتمدی

23/4/77

52

زمین­شناسی منطقه شهریار بر اساس روش­های ژئوالکتریکی

ــــ

علی ارومیه­ای

ابراهیم امین­سبحانی

علی­رضا هندی

28/5/77

53

بررسی لرزه زمین­ساخت منطقه تهران با به کارگیری داده­های پریود 1976 الی 1986 میلادی شبکه لرزه­نگاری تهران و ایلپا

ــــ

بهرام عکاشه

کیوان عبدالوهابی­گیلانی

15/6/77

54

بررسی تحولات تکتونیکی و ساختار رخنمون­های ترشیر و کواترنر و گسستگی چهارطاق در منطقه شمال تکاب

ــــ

سیدعلی آقانباتی

مسعود یاراحمدی

محمدرضا سلیمی

17/6/77

55

زمین­شناسی ساختمانی و مهندسی نیروگاه جریانی میان تنگان (کهکیلویه و بویراحمد)

علی ارومیه­ای

فردین بوستانی

عباس عطارپورفرد

27/6/78

56

بررسی زمین­شناسی ساختمانی خط انتقال نیروی کاروان ـ اراک (حدفاصل برج­های شماره 135 الی 175) و برخی از برج‌های خطوط ارتباطی نیروگاه نکا به تهران

ــــ

علی ارومیه­ای

حسین صفایی­کهران

31/6/77

57

پایدارسازی معادن روباز؛ارائه الگوی ریزشی در شیب­های سنگی و برآورد پایداری شیب دیوارهای معدن

ــــ

علی ارومیه­ای

کیامرث شیرخانی

19/7/77

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

58

تحلیل ساختاری و بررسی تحولات تکتونیکی زمین‌های قدیمی (قبل از ترشیر) منطقه انگوران (شمال­شرق تکاب)

ــــ

سیدمحمد پورمعافی

سعیدنایب‌اسداله‌دماوندی

6/10/77

59

بررسی و تحلیل پایداری شیب های طبیعی با نگرشی ویژه به ساختار و تکتونیک منطقه در طالقان مرکزی (جنوب­غرب شهرک)

ــــ

جعفر غیومیان

محسن شریعت­جعفری

گرکین رحمانی

6/11/77

60

تحلیل ساختاری محل احداث سد و نیروگاه آبی شوشتر با نگرشی بر مسائل لرزه زمین­ساخت و زمین­شناسی مهندسی

ــــ

علی ارومیه­ای

سعید توکلی­شیرازی

27/11/77

61

تحلیل ساختاری و لرزه­خیزی منطقه دهشیر (استان یزد)

ــــ

ایرج رساء

مهدی ولی­نژاد

2/12/77

62

تحلیل ناپایداری شیب­های طبیعی در محدوده راندگی جنوب آب اسک (جاده هزار) با نگرشی ویژه بر نقش ساختاری

جعفر غیومیان

محسن شریعت­جعفری

حمیدرضا کریم‌نژاد

6/4/78

63

شناسایی گسل دورود و ارزیابی پتانسیل لرزه­ای آن (استان لرستان)

سیدمحمود فاطمی­عقدا

علی ارومیه­ای

حسین بلالیان

8/4/78

64

بررسی ساختاری و لرزه­خیزی منطقه بهاباد یزد

ــــ

محمود الماسیان

ابراهیم امین­سبحانی

سیدعلی مفاخریان

4/7/78

65

تحلیل ساختاری و ارائه الگوی تکتونیکی ناحیه تفت ـ مهریز

ــــ

ایرج رساء

احمد ادیب

محمد خلج

6/7/78

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

66

تحلیل ساختاری و لرزه زمین­ساخت منطقه سهل­آباد (جنوب‌شرق بیرجند)

ــــ

بهرام عکاشه

محمدمهدی خطیب

سیدمرتضی موسوی

14/11/78

67

تحلیل ساختاری ناحیه شمال تهران (دارآباد تا درکه)

ــــ

عبدالرحیم هوشمندزاده

نیّره مشایخی

24/3/79

68

بررسی­های لرزه زمین­ساخت ـ نو زمین­ساخت محدوده کوه کی‌نو (جنوب­شرقی استان لُرستان)

ــــ

بهرام عکاشه

بابک خردمند

13/10/79

69

لرزه زمین­ساخت سد سیبویه (سیوند)

ــــ

علی ارومیه­ای

غلامحسین نعمتی

29/10/79

70

زمین­شناسی ساختمانی شهرستان شبستر

ــــ

محمود الماسیان

غلامعلی سلطانی‌سیسی

14/11/79

71

ریخت زمین­ساخت حوضه تهران

ــــ

علی ارومیه­ای

مسعود حسنی

حسین حاجی‌علی‌بیگی

4/4/80

72

زمین­ساخت، لرزه­خیزی و تخمین خطر زمین­لرزه منطقه بهبهان

ــــ

بهرام عکاشه

نوید دهباشی­قنواتی

10/6/80

73

تحلیل ساختاری پهنه گسلی خاور و جنوب خاوری اردبیل

ــــ

سهیلا بوذری

عظیم نوروزی

6/8/80

74

بررسی لرزه زمین­ساخت منطقه زنجان و تخمین خطر زمین‌لرزه‌ای برای شهر زنجان با استفاده از داده­های جهانی و کشوری

ــــ

بهرام عکاشه

لیلا ولیان

22/10/80

75

بررسی تحلیل ساختاری سد مجن (شاهرود) و ارزیابی خصوصیات لرزه زمین­ساخت ساختگاه

ــــ

علی ارومیه­ای

پونه باقریان

30/10/80

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

76

تحلیل ساختاری منطقه شرق ملایر

ــــ

جمشید افتخارنژاد

منوچهر رضائی

27/3/81

77

تحلیل ساختاری بخش جنوب باختری چهارگوش 000/1:250 کرمان

ــــ

سیداحمد علوی

علی سُلگی

27/6/81

78

تحلیل ساختاری دامنه جنوبی البرز مرکزی در منطقه شمال کرج با نگرش ویژه­ای بر اندیس­های مورفومتری

ــــ

سیداحمد علوی

مرتضی ارغوانی حبیب

6/12/81

79

مطالعه لرزه زمین­ساخت پهنه سمنان

سهیلا بوذری

بهرام عکاشه

الهه ابوالمعصومی

31/6/82

80

مطالعه ساختاری بخش شمال خاوری شهر کرمان

ــــ

سهیلا بوذری

علی سربی

31/6/82

81

تحلیل ساختاری گسیل ایپک (از جنوب اشتهارد تا جنوب بوئین‌زهرا)

ــــ

محمدرضا قیطانچی

شهرام بیک‌پور

23/10/82

82

تحلیل ساختاری گسل شمال قزوین

ــــ

منوچهر قرشی

زهرا آرام

9/11/82

83

بررسی زمین­شناسی ساختمانی ساختگاه سد کارون ـ 2 با تأکید بر داده‌های صحرایی و به کمک پردازش داده­های رقومی ماهواره‌ای

ــــ

همایون صفایی

فرخ برزگر

اعظم باقری

28/11/82

84

تحلیل ساختاری شمال ماهان

ــــ

منوچهر قرشی

شهباز رادفر

کتایون فامیلیان

2/4/83

85

تحلیل ساختاری تاقدیس گردنه گچ (جنوب­شرق داراب)

ــــ

محمد فخاری

آزاده خرم­نیک

25/5/83

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

86

تحلیل ساختاری جنوب شهداد

ــــ

منوچهر قرشی

شهباز رادفر

مریم ده­بزرگی

3/8/83

87

نقش تکتونیک فعال در شکستگی­های دشت یزد ـ اردکان

ــــ

حمید مهرنهاد

محمد فاتحی‌میبدی

8/3/84

88

مطالعه زمین­شناسی ساختمانی تاقدیس شمیلو

ــــ

محمود الماسیان

غزاله رزاقیان

13/6/84

89

مطالعه ساختمانی تاقدیس سفید در ناحیه فارس ساحلی (استان هرمزگان)

ــــ

محمود الماسیان

آسیه اسلامی­نیا

27/6/84

90

لرزه­خیزی منطقه کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری

ــــ

احمد ادیب

محبوبه علینقی­خانی

5/7/84

91

تحلیل ساختاری گسل مسجدسلیمان

ــــ

احمد ادیب

محمد اسکندرپور

29/8/84

92

بررسی تکامل ساختاری میدان­های نفتی هندیجان و بهرگانسر

ــــ

محمود الماسیان

قدرت‌الله نیکخواه

18/11/84

93

تحلیل ساختاری گسل چرو (سبزکوه) در جنوب بروجن

ــــ

احمد ادیب

عباس بحرودی

سیدمحمد صبوری

9/12/84

94

تحلیل ساختاری معدن سنگ آهن سد چاهون

ــــ

حمید مهرنهاد

فرزان رفیعا

سیدحسین میرزینلی‌یزدی

14/6/85

95

زمین­ساخت جنبای پهنه گسلی شمال تهران

مجید شاه­پسندزاده

علی­اکبر متکان

منوچهر شیرزایی

نسیم مظفری­امیری

31/6/85

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

96

تحلیل ساختاری و بررسی تأثیر خطواره­ها بر شوری آب­های زیرزمینی دشت داریان

ــــ

حمیدرضا ناصری

ابوذر ارجی

6/10/85

97

بررسی ساختاری منطقه سد سلمان فارسی با نگاهی ویژه بر کارست

ــــ

حمیدرضا ناصری

محمدرضا فرودی‌جهرمی

19/6/85

98

بررسی­های ساختاری و سایزموتکتونیکی جنوب­غرب دریاچه ارومیه

ابراهیم اصغری‌کلجاهی

محسن مؤید

محمد فریدی

اعظم جلال‌زاده

28/11/85

99

تحلیل ساختاری زمین­لغزش­های مناطق لتیان و میگون (شرق و شمال‌شرق تهران)

ــــ

مهران آرین

مریم پیش­بین

26/6/86

100

تکتونیک فعال ناحیه تهران

مهران آرین

ــــ

نوشین بقاء

20/6/86

101

بررسی و شناسایی خطواره­ها و گسل­های منطقه بهبهان ـ رامهرمز بر اساس دورسنجی

مهران آرین

کمال خدایی

شیما رحمتی­کامل

9/11/86

102

بررسی و شناسایی خطواره­ها و گسل­های منطقه ایذه ـ مسجدسلیمان بر اساس دورسنجی

مهران آرین

علی سُلگی

کمال خدایی

پری عطاری

9/11/86

103

بررسی و شناسایی خطواره­ها و گسل­های منطقه ازنا ـ الیگودرز بر اساس دورسنجی

مهران آرین

علی سُلگی

کمال خدایی

فاطمه سیاه­تیری

9/11/86

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

104

بررسی تاقدیس وراوی (فارس ساحلی ـ زاگرس) با نگرش ویژه بر الگوی چین­خوردگی

ــــ

حسین معتمدی

مریم نژادوکیلی

13/12/86

105

تحلیل ساختار منطقه چابهار

ــــ

احمد ادیب

حسن علی­بابائی

12/3/87

106

ریز پهنه­بندی لرزه­ای شهر چابهار

ــــ

احمد ادیب

کبری حیدرزاده

20/3/87

107

تحلیل ساختاری تاقدیس بستک

ــــ

عبدالحسین احمدنیا

بهمن سلیمانی

مهدی نظری­زاده

21/3/87

108

لرزه زمین­ساخت و برآورد خطر زمین­لرزه در ناحیه فیروزکوه

ــــ

علی بیت­اللهی

مهدی احمدی

10/4/87

109

تحلیل ساختاری تاقدیس پاتاوه واقع در استان کهکیلویه و بویراحمد، 40 کیلومتری شمال­غرب یاسوج

ــــ

شهرام شرکتی

حمید نوری

1/5/87

110

تحلیل ساختاری و لرزه زمین­ساخت منطقه معدنی سنگ­آهن گل‌گهر سیرجان

ــــ

شهباز رادفر

امین آزادیخواه

23/6/87

111

تحلیل ساختاری ناحیه معدنی هیرد (جنوب بیرجند) و پتروفابریک پهنه­های بُرشی طلادار

محمد محجل

محمدمهدی خطیب

علی عسگری

محمدعلی قربانی

24/6/87

112

لرزه­خیزی و لرزه زمین­ساخت سد خاکی و زرقان میانه

ــــ

محسن مؤید

زهره فخرایی

26/6/87

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

113

تحلیل ساختاری برگه 10:100000 نخیلاب با نگرشی بر زمین‌شناسی اقتصادی منطقه

ــــ

ایرج رساء

رضا اسلامی‌مشکنانی

26/6/87

114

تحلیل ساختاری منطقه نمین با نگرش ویژه با تاقدیس عنبران

ــــ

حمید صدیق­سنوکش

رسول شاه­حیدری

30/6/87

115

تحلیل ساختاری و سایزموتکتونیک پهنه گسل جوان اصلی زاگرس و تأثیر آن بر ساختگاه سد رودبار لُرستان

مهدی زارع

رادین اسپندار

رضا علی­پور

1/4/88

116

پهنه­بندی لرزه­ای شهر زنجان

احمد ادیب

مریم ده­بزرگی

صمد سلیمی

8/4/88

117

تحلیل الگوی چین­خوردگی حوضه ایران مرکزی، مطالعه موردی تاقدیس نواب

شهرام شرکتی

حسین معتمدی

مائده مکاریان

3/4/88

118

تحلیل ساختاری محدوده معدنی فلوریت کمرپشت (جنوب­شرق سوادکوه)

مهران آرین

احمد ادیب

محمدرضا قویمی­پناه

8/4/88

119

بررسی سازوکار شکستگی­های همراه با کانه­زایی در زون میانه ـ بستان­آباد (جنوب شرق تبریز) و ارتباط این شکستگی­ها با گسل تبریز

مهران آرین

محمود هنرور

فهمیه آقابزرگی

8/4/88

120

تحلیل ساختاری گسل رباط­کریم و توان لرزه­زایی آن

ــــ

احمد ادیب

رضا کیانی­فر

22/4/88

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

121

تحلیل ساختاری محدوده معدنی فلوریت امافت (سوادکوه)

ــــ

مهران آرین

آرش پهلوانی

12/5/88

122

زمین­ساخت جنبای دره غور (البرز مرکزی)

مهدی زارع

سعید حکیمی­آسیابر

زینب اسدی

10/6/88

123

بررسی ساختارهای تکتونیکی مسیر خط 2 قطار شهری تبریز

ابراهیم اصغری

مهران آرین

ربابه قلی‌پور

30/6/88

124

بررسی ساختارهای تکتونیکی منطقه سد قیش ـ قورشاق

ابراهیم اصغری

مهران آرین

فرزانه متولی

30/6/88

125

مورفوتکتونیک و جنبش­های جوان گسل شمال قزوین

مهران آرین

حمید نظری

بابک طاهرخانی

10/12/88

126

تحلیل ساختاری منطقه اقچه­قلعه (شمال­شرقی همدان)

ــــ

مهران آرین

محمدمهدی فرهپور

شهلا متقی­پور

20/2/89

127

مورفوتکتونیک و جنبش­های جوان گسل الموت

ــــ

حمید نظری

سمیرا نجف­پوردوروئی

13/4/89

128

تحلیل ساختاری و مورفوتکتونیک گسل شمال تهران در محدوده لواسان تا نیاوران

ــــ

احمد ادیب

ستاره رشیدی

9/5/89

129

تحلیل ساختاری گسل عسلویه

ــــ

حسین معتمدی

مهتاب ایل­کشکی

3/6/89

130

بررسی تکتونیک شیل و مدل­سازی ایستای مخازن ایلام و سروک میدان دارخوین با استفاده از نرم­افزار RMS (با تکیه بر روش­های نوین زمین­شناسی ساختمانی)

ــــ

مجید نبی بیدهندی

محمدهادی حسن‌شاهی

22/6/89

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

131

تحلیل ساختاری گسل شازند (جنوب­شرقی شازند)

ــــ

سهیلا بوذری

محمدرضا صابری

23/6/89

132

پژوهش­های ریخت زمین­ساختی بر روی گسل شبستر

حمید نظری

خالد حسامی­آذر

اصغر قهرمانی‌ذکریا

29/6/89

133

تحلیل ساختاری سد آغ­چای خوی، منطقه بسطام، شمال‌غرب ایران

ــــ

حسن حاجی‌حسینلو

سمیه نادرعلی

5/7/89

134

تحلیل ساختاری سد نازلو، منطقه نازلو ارومیه (شمال­غرب ایران)

ــــ

حسن حاجی‌حسینلو

محمد حسن‌پورصدقی

عطیه سناخوان

5/7/89

135

تحلیل ساختاری منطقه غرب شهر دماوند

ــــ

محمود الماسیان

علی محمدی

7/7/89

136

تحلیل ساختاری منطقه شرق دماوند

ــــ

مهران آرین

ملیحه‌سادات فاضلی

7/7/89

137

لرزه زمین‌ساخت و برآورد خطر زمین­لرزه سد خراسان 2ـ3

ــــ

احمد ادیب

ناصر احمدی‌کمیجانی

طیبه کریمی­عقدا

5/12/89

138

تحلیل ساختاری تاقدیس اله یارلو (شمال مشکین­شهر)

ــــ

محسن مؤید

حسین حاجی‌علی‌بیگی

اکبر برزگر

6/11/89

139

لرزه زمین­ساخت و برآورد خطر زمین­لرزه سد خراسان 1ـ5

ــــ

احمد ادیب

ناصر احمدی­کمیجانی

اعظم لباف خانیکی

27/11/89

140

زمین­شناسی ساختمانی کوه­های مورو (شمال­غرب تبریز)

ــــ

محسن مؤید

حسین حاجی‌علی‌بیگی

فرید حاصلی­آبادی

6/11/89

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

141

تحلیل ساختاری و لرزه زمین­ساخت منطقه آب برزنجان

ــــ

احمد ادیب

مرتضی نجفی

20/2/90

142

تحلیل ساختاری منطقه سُه (شمال ـ اصفهان)

ــــ

همایون صفایی

محمد نیک­افکار

22/3/90

143

برآورد پارامترهای خطر لرزه­خیزی منطقه کرمان

ــــ

شهباز رادفر

مهرناز شفیعی‌زاده‌ماهانی

22/5/90

144

تحلیل ساختاری گسل تفرش

ــــ

سهیلا بوذری

علیرضا ندیمی‌شهرکی

علی هُدایی باسمنج

22/6/90

145

لرزه زمین­ساخت و تحلیل خطر زمین­لرزه در ساختگاه سدبهجت‌آباد (آبیک ـ قزوین)

ــــ

مهران آرین

ناصر احمدی­کمیجانی

هادی جراحی

22/6/90

146

تحلیل ساختاری منطقه طلادار گلوجه در شمال زنجان با استفاده از نرم‌افزاری (GIS,RS)

ــــ

مهران آرین

قیس بدخشان ممتاز

زهرا رضایی‌شاهزاده‌علی­اکبری

29/6/90

147

بررسی ساختاری نواحی خواف ـ تربت­حیدریه (شمال­شرق ایران) با استفاده از تصاویر ماهواره­ای

ــــ

محمود الماسیان

ماهیار سلطانی

زهراسادات سیدمحمدی

24/11/90

148

تحلیل هندسی بخشی از زون اُفیولیتی سبزوار واقع در محدوده معدن‌گفت

ــــ

مهران آرین

سیدحسین‌میرزینلی‌یزدی

رضا دهقانی

26/11/90

149

بررسی ساختاری گسل بهار و ارتباط آن با تاقدیس بهار، کلاغ و گنبد نمکی بهار

ــــ

سلمان جهانی

سمیه حاجی‌سلیمی

27/11/90

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

150

تحلیل ساختاری تاقدیس لاورستان

ــــ

حسین معتمدی

حسین سیف

27/12/90

151

ویژگی­های لرزه زمین­ساخت گستره سد چایلی

ــــ

منوچهر قرشی

جواد اشتری

25/4/91

152

تحلیل خطر زلزله در ساختگاه سد بایچه­باغ (ماه­نشان ـ زنجان)

ــــ

محمود الماسیان

عبداله زمان­فشمی

1/6/91

153

بررسی پتانسیل خطر زمین لغزش در محدوده مخزن سد البرز، تحت بار انفجار

ــــ

سیدحسین‌میرزینلی‌یزدی

سارا قلندری

9/6/91

154

تحلیل ساختاری و حریم گسلش پیرامون گسل لاله­زار کرمان

ــــ

احمد ادیب

آرمان آقاحسینی

15/6/91

155

ارتباط عناصر ساختاری با کانه­زایی در منطقه بهاباد

ــــ

احمد ادیب

شاپور میرزایی‌ایلانی

15/6/91

156

تحلیل ساختاری و حریم گسلش پیرامون گسل ریگان­کرمان

ــــ

احمد ادیب

سیدسینا عزآبادی

15/6/91

157

تحلیل درزه­نگاری بخش شمالی ناحیه دماوند

ــــ

علی سُلگی

علی کریم­پورآقبلاغ

27/6/91

158

تحلیل شکستگی­های غرب دره­کن

ــــ

محمود الماسیان

سعید حائری­فرد

28/6/91

159

تجزیه و تحلیل الگوی دگرریختی منطقه البرز شمالی (جنوب ساری) در طی کوهزاد آلپی، با نگاهی ویژه به خصوصیات مکانیکی ردیف چینه­ای

ــــ

مهران آرین

شادیه خسروی

29/6/91

160

تحلیل ساختاری محدوده سد کهیر (110 کیلومتری غرب شهر چابهار) و اثر آن بر خواص ژئوتکنیکی ساختگاه

ــــ

سیدحسین­میرزینلی‌یزدی

حسین ریاحی

7/11/91

باسمه تعالی

فهرست پایان­نامه­های کارشناسی ارشد دکتر محسن پورکرمانی

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

161

مورفوتکتونیک نقشه 1:100000 منطقه آمل

ــــ

علی سُلگی

مریم پارسا

7/11/91

162

تحلیل ساختاری بخشی از زون اُفیولیتی سبزوار (معدن گفت)

ــــ

مهران آرین

سیدحسین‌میرزینلی‌یزدی

هلاله نادی­زاده

17/11/91

163

بررسی پدیده­های تکتونیکی سه مخزنی گتوند و تأثیرات آن بر آب‌بندی سد

ــــ

مهران آرین

یاور جباری

28/11/91

164

مورفوتکتونیک ناحیه جنوب شرقی البرز مرکزی

ــــ

علی سُربی

طیبه همتی

25/3/92

165

تحلیل ساختاری محدوده رشت ـ منجیل

ــــ

سعید حکیمی‌آسیابر

نسترن اسدیان

21/5/92

166

لرزه­خیزی شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری

ــــ

منوچهر قرشی

عین‌اله نصیری‌اردلی

10/6/92

167

تحلیل ساختاری گستره رستم­آباد واقع در استان گیلان

ــــ

سعید حکیمی‌آسیابر

مصطفی راحمی­کُرین

24/6/92

168

لرزه­خیزی و لرزه زمین­ساخت منطقه ماهشهر

ــــ

سهیلا بوذری

احمد محمدی

24/6/92

169

بررسی علل مچاله­شدگی لوله­های جداری در سازند گچساران میدان نفتی مارون (از دیدگاه زمین­شناسی)

ــــ

عباس چرچی

مهران درخشانی‌فرد

30/6/92

170

مورفوتکتونیک ناحیه جنوب­غربی البرز باختری

ــــ

عبداله سعیدی

گلناز عباسی

31/6/92

171

تحلیل خطر زمین­لغزش در شمال­غرب سمنان با استفاده از داده‌های مورفوتکتونیکی

ــــ

ناصر عبادتی

محمد شکیبایی‌قوجه‌بیگلو

17/10/92

فهرست پایان­ نامه­ های کارشناسی ارشد

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

172

تحلیل ساختاری بخش جنوب باختری نقشه 1:100000 کرج با استفاده از فن زمین اطلاعات (GIT)

ــــ

علی­رضا فرخ­نیا

ونوس تأثیری

22/10/92

173

نقش تکتونیک فعال در رخداد زمین­لغزش­های شمال استان سمنان

ــــ

احمد ادیب

محمود طالع‌پور

حسن­زاده دشتی

21/11/92

174

تحلیل خطر زمین­لرزه و برآورد پارامتر­های جنبش نیرومند زمین در گستره 150 کیلومتری شهر قم با نگرش ویژه بر زمین‌ساخت فعال در منطقه

ــــ

محمود یزدانی

پدرام بخشی

4/12/92

175

حریم گسلش و لرزه­خیزی گسل­های لرزه­ای جنوب البرز مرکزی

ــــ

محمود الماسیان

الهام محمدی­ها

31/6/93

176

زمین­شناسی مهندسی سازندهای واقع در حوضه سد گتوند و تأثیر آنها بر میزان رسوب تولیدی

ــــ

سیدحسین­میرزینلی­یزدی

خلیل افراز

19/9/93

177

پهنه­بندی خطر زمین­لرزه در منطقه شهریار با رویکرد پدافند غیرعامل

ــــ

آرزو درستیان

مجتبی دهقان­ساینچ

29/11/93

178

الگوی هندسی چین­خوردگی تاقدیس پیشوار، فارس نیمه‌ساحلی

ــــ

زهرا ملکی

نفیسه حاج­نوروزی

10/5/94

179

ارزیابی کیفیت مخزن سازند سروک با به کارگیری داده­های نگارهای چاه‌پیمایی و گل­نگاری در میدان نفتی آزادگان، جنوب باختری ایران

ــــ

پرویز غضنفری

نوید داوری

16/6/94

فهرست پایان ­نامه­ های کارشناسی ارشد

استاد راهنما

ردیف

عنوان پایان­نامه

استادان راهنما

استادان مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

180

تحلیل ساختاری سیستم گسلی میدان گازی فارور B در جنوب شرق جزیره کیش

ــــ

علی سربی

سیدمحسن آل­علی

مریم عالی‌پورهفشجانی

25/6/94

181

مُدل­سازی سه بعدی زمین­شناسی سازند سروک در یکی از میدان‌های نفتی جنوب غرب ایران

ــــ

علی کدخدایی

فربد ایزدی

11/11/94

182

مطالعه مؤثرترین نشانگرهای لرزه­ای در آشکارسازی گسل

ــــ

ــــ

سارا باب‌الحوائجی

3/12/94